• آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

    کد: 27876
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 198
    پیرو آگهی منتشره مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) ، زمان و مکان جلسه مجمع عمومی بشرح ذیل اعلام میگردد .

    از اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی این سازمان در ساعت 9 صبح پنجشنبه مورخ 1398/09/28 به آدرس بندرعباس- بلوار ساحلی روبروی بوستان غدیر دانشکده دریا امیر کبیر طبقه دوم سالن جلسات با دستور جلسه ذیل برگزار میگردد ، حضور بهم رسانید .

    دستور جلسه:

    1-    استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

    2-    بررسی و تصویب ترازنامه منتهی به 31/06/1398، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی

    3-   تعیین روزنامه کثیر الانتشار

    4-   برگزاری انتخابات بازرس

    5-   سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

     

     

    هیات مدیره

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان می باشد.
مجری: پورتال سامان