• آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت اول) سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

    کد: 25730
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 582
    پیرو آگهی منتشره مجمع عمومی عادی (نوبت اول) ، زمان و مکان جلسه مجمع عمومی بشرح ذیل اعلام میگردد .

    آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

    (نوبت اول)

     

     

    از اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی این سازمان در ساعت 9 صبح پنجشنبه مورخ 1397/09/15 به آدرس بندرعباس- بلوار شهید حقانی ضلع غربی میدان شریعتی  برج اصناف طبقه نهم واحد 902 با دستور جلسه ذیل برگزار میگردد ، حضور بهم رسانید .

    دستور جلسه:

    1-    استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

    2-    بررسی و تصویب ترازنامه منتهی به 31/06/1397 ، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی

    3-   تعیین روزنامه کثیر الانتشار

    4-   برگزاری انتخابات بازرس

    5-   سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

     

     

    هیات مدیره

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان می باشد.
مجری: پورتال سامان