• آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

    کد: 23628
    تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 424
    پیرو آگهی منتشره مجمع عمومی عادی در شماره 2639 مورخ 1396/09/09 روزنامه دریا دستور جلسه ، زمان و مکان جلسه مجمع عمومی بشرح ذیل اعلام میگردد .

    آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
    نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

     

    از اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی این سازمان در ساعت 9 صبح چهارشنبه  مورخ 23/09/1396 به آدرس بندرعباس- بلوار شهید حقانی ضلع غربی میدان شریعتی  برج اصناف طبقه نهم واحد 902 با دستور جلسات ذیل برگزار میگردد ، حضور بهم رسانید .


    دستورجلسه :
    1-    استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
    2-    بررسی و تصویب ترازنامه مالی منتهی به 31/06/1396
    3-    بررسی و تصویب  بودجه مالی منتهی به 31/06/1397
    4-    تعیین و تصویب مبالغ ورودیه و حق عضویت
    5-    تعیین روزنامه کثیر الانتشار
    6-    معرفی کاندیداهای هیات مدیره وبازرس
    7-    برگزاری انتخابات هیات مدیره وبازرس


    نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان می باشد.
مجری: پورتال سامان